Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt 2022

Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt

HD 7.315 162 Phút
Nữ hoàng Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye và Dora Milaje chiến đấu để bảo vệ quốc gia của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới sau cái chết của Vua T’Challa. Khi người Wakanda cố gắng nắm bắt chương tiếp theo của họ, các anh hùng phải hợp tác với nhau với sự giúp đỡ của War Dog Nakia và Everett Ross và tạo ra một con đường mới cho vương quốc Wakanda.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim